Kujallerpaat 12

Inissiat nutaajupput, Kujallerpaat-ni inissisimallutik.

Ilaqutariinnut inissiaapput, 14-inik 3-nik initalinnik inissiartaqarlutik.

Inissiamik namminneq iggaveqarput, uffarfeqarlutik arnartarfittalinnik.
Inissiaq errorsiveqarpoq, opvaskmaskine-qarpoq køle-/fryseskab-eqarlunilu.

Adresse:
Kujallerpaat 12, B-3897
3900 Nuuk