Vil du til Danmark?

Som grønlænder er du dansk statsborger og kan derfor søge uddannelse i Danmark.

Faktaboks

  • Adgangskrav: Gymnasial uddannelse + særlige adgangskrav
  • Kvote 1 ansøgningsfrist: d. 5. juli
  • Kvote 2 ansøgningsfrist: d. 15. marts
  • Økonomi: Dansk SU
  • Mere info: www.ug.dk

Du kan tage din videregående uddannelse i Danmark, hvis du ønsker.

Læs om de mange forskellige videregående uddannelser på www.ug.dk.

Adgangskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse for at blive optaget på en dansk videregående uddannelse.

Derudover findes der særlige adgangskrav på de forskellige videregående uddannelser. Disse kan du læse mere om på www.ug.dk.

Hvis du søger gennem kvote 2, er der specifikke kvote 2-kriterier for uddannelserne.

Ansøgning

Du skal du udfylde en ansøgning på www.optagelse.dk, for at ansøge til en dansk videregående uddannelse.

Søg ind gennem kvote 1:

Kvote 1 er for dig, der ønsker at søge ud fra dit karaktergennemsnit.

Frist: Den 5. juli kl. 12.00

Søg ind gennem kvote 2:

Kvote 2 er for ansøgere, der søger optagelse på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. Vær opmærksom på at dokumentere dine erfaringer ordentligt så de bliver medtaget i behandlingen af din ansøgning.

Frist: Den 15. marts kl. 12.00

Husk at uploade eksamensbeviser.

Tjek altid de specifikke oplysninger om den pågældende uddannelse på www.ug.dk.

Særordningen                            

Særordningen er en mulighed for dig med et gennemsnit på 6,0 eller derover for at blive optaget på en uddannelse, der kræver et højere gennemsnit fra den gymnasiale uddannelse.

Det vil sige, at hvis du har et gennemsnit på 6 (svarende til 8 på 13-skalaen), og der er behov for et højere gennemsnit på den uddannelse, du søger, kan du alligevel godt blive optaget.

Ansøgningsfristen er den 15. marts

Du skal dog stadig opfylde uddannelsens krav om at have bestået bestemte fag på A, B eller C-niveau, hvis optagelse på uddannelsen kræver dette. Disse fag skal være bestået med minimum 2 (svarende til 6 på 13-skalaen) i alle enkeltkarakterer.

Alle uddannelser med optag i kvote 1 er omfattet af særordningen.

Hvis du ønsker at søge optag gennem særordningen, skal du oplyse dette når du udfylder skemaet på www.optagelse.dk.

Du kan kun benytte særordningen én gang.

Vedhæft følgende dokumenter til ansøgningen på www.optagelse.dk

  • Historisk bopælsattest på ansøgeren (alle adresser fra fødsel til nu)
  • Aktuel bopælsattest på en af ansøgerens forældre der er bosat i Grønland (hvis ansøgeren ikke er fyldt 24 år)
  • Ansøgerens fødsels- eller dåbsattest med forældres navne (hvis ansøgeren ikke er fyldt 24 år)
  • Eventuel dokumentation for skoleophold eller uddannelse i Danmark efter det fyldte 18. år.
  • Eventuel dokumentation for forsorgsophold i Danmark, hvor grønlandske myndigheder har medvirket til opholdet, efter det fyldte 18. år

Økonomi

Du kan søge dansk SU, hvis du er blevet optaget på en videregående uddannelse i Danmark.

Vær opmærksom på dobbeltbeskatningsaftale. Dobbeltbeskatningsaftalen bevirker, at man som studerende ud over personfradraget også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag. Det betyder, at man først skal begynde at betale dansk skat, når man har tjent over 126.000 kr. (2017-sats). Hvis man ikke har andre indtægter end dansk SU, betyder det, at man ikke skal betale skat af sin SU i Danmark.

Her kan man se Skattestyrelsens vejledning om beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.

Se mere information her og på www.su.dk.

Studieliv i Danmark

Hvis du har valgt at søge en videregående uddannelse i Danmark, er der flere ting du skal huske at gøre, inden du rejser. Læs mere under Studieliv i Danmark