Ansøgning om uddannelse i DK

Fire forskellige ansøgninger.

Du skal udfylde fire forskellige ansøgninger for at kunne starte på en uddannelse i Danmark


1.      Ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser udenfor Grønland findes på: www.sunngu.gl

Følgende skal medsendes:

  • Historisk bopælsattest med alle tidligere adresser, fra fødsel og til nu. Hentes på www.cpr.dk – registerindsigt ved hjælp af NemID
  • Almindelig bopælsattest for husstanden hvis familien skal med
  • Kopi af skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold)
  • Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet

Ansøgningen sendes til det Det Grønlandske Hus, hvor 1. prioritetsuddannelsen ligger, se ovenstående kort. Ansøgningsfrist: 1.marts 

2.      Ansøgning om optagelse på uddannelsen sker digitalt på www.optagelse.dk, hvor du sætter kryds ved dansk statsborgerskab når du er født i Grønland eller Danmark.

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på www.ug.dk  Hvis du er i tvivl kontakt Det Grønlandske Hus.

Videregående uddannelser:

  • Kvote 1 er for ansøgere, der alene søger sig optaget på karaktergennemsnit. Frist: 5.juli
  • Kvote 2 er for ansøgere, der søger sig optaget på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. Frist 15.marts
  • Benyttes særordningen til at søge ind skal denne afkrydses. Du kan kun benytte særaftalen én gang. Frist: 15.marts

Husk at uploade eksamensbeviser.

Erhvervs- og studieforberedende uddannelser:

Ansøgning sker via www.optagelse.dk eller ansøgningsskema fra skolen.

Erhvervsuddannelser har skiftende frister, se www.ug.dk eller kontakt skolen.

3.      Ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte (Dansk SU) foretages på www.su.dk

Du kan tidligst søge SU en måned før studiestart.

Er du under 20 år skal du kontakte din vejleder i Det Grønlandske Hus vedrørende uddannelsesstøttemulighederne.

For at søge SU skal du have:

4.      Ansøgning om bolig

Du har selv ansvaret for at søge bolig. Se hvordan på de Grønlandske Huses hjemmesider eller ved at ringe til dem:

Kort DK

København:   www.sumut.dk                  Tlf: 33381583  

Odense:        www.dgh-odense.dk          Tlf: 66137085

Aalborg:        www.dgh-aalborg.dk         Tlf: 98146800

Aarhus:         www.groenlandskehus.dk   Tlf: 86110288


5. Vær opmærksom på dobbeltbeskatningsaftalen

Dobbeltbeskatningsaftalen bevirker, at man som studerende ud over personfradraget også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag. Det betyder, at man først skal begynde at betale dansk skat, når man har tjent over 126.000 kr. (2017-sats). Hvis man ikke har andre indtægter end dansk SU, betyder det, at man ikke skal betale skat af sin SU i Danmark.

Her kan man se Skattestyrelsens vejledning om beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.


6. Info folder om studielivet i Danmark.