Idrætslærer

Du kan søge om økonomisk tilskud til at tage en idrætslæreruddannelse på Paul Petersens Institut i København.

For at blive taget i betragtning til at få støtte til uddannelsen skal du:

  • være fyldt 18 år
  • være aktiv idræts- eller friluftsudøver
  • være tilknyttet en sports- eller idrætsklub eller være anbefalet af din kommunes fritidsinspektør

Kravene gælder både Idræts- og Friluftslinien.

Du kan læse mere om uddannelsen på www.paulpetersen.dk

Du kan søge om dansk SU, herunder undervisningstilskud til delvis dækning af undervisningsafgiften. Søg på www.su.dk.

Du kan søge Grønlands Selvstyre om tilskud til dækning af den del af undervisningsafgiften, der ikke dækkes af det danske tilskud.

Max. 2 studerende pr. år kan få tilskud til undervisningsafgiften på idrætslæreruddannelsen.