DAC

Danish Addiction Counsellor (DAC)

DAC-uddannelse (Danish Addiction Counselor)

 

Arbejdsområde

Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC), misbrugsbehandler, har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling af afhængige og deres pårørende. Den studerende opnår gennem uddannelsen teoretisk og praktisk viden om afhængighed. 

Misbrugsbehandlere kan blive ansat i private behandlingscentre, som forebyggelseskonsulent i kommuner, Anstalter, samt i sundhedsvæsenet.

Departementet for Sundhed påpeger, at det er en fordel at, man er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, såfremt man ønsker ansættelse i institutioner i Grønland.

 

DAC-uddannelsens faglige indhold bygger på WHO’s definition af afhængighed, ICD-10. Den studerende bliver præsenteret for en bred vifte af behandlingsmetoder og metoder til forebyggelse. 

 

Uddannelse

Uddannelsen er et fuldtidsstudium på 18 måneder med start primo september. På uddannelsens tre semestre veksles der mellem teori og praksis. 

 

Der indgår to praktikophold i uddannelsen. Praktikkens formål er at udforske og afprøve en behandlers arbejdsfunktioner. Den studerende får under praktikken tilknyttet en praktikvejleder, som hver tredje uge skal vurdere og godkende den studerendes indsats. Begge praktikophold er ulønnede og fordelt på 37 timer ugentligt, hvoraf syv timer er afsat til skriftlige studieaktiviteter. Fordelingen af de 30 resterende praktiktimer aftales med praktikstedet. 

 

Adgangskrav

 

  • Danskkundskaber på hf-niveau eller folkeskolens afgangsprøve suppleret med relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse. 

 

  • Minimum 2 års afholdenhed for afhængige. 

 

  • Indsigt i eller interesse i afhængighedsproblematikker og/eller social/sundheds/pædagogisk erhvervserfaring.

 

  • Stabile og afklarede forhold i relation til livssituation og eventuel afhængighed/ medafhængighed.

 

Optagelse sker ud fra en samlet vurdering af den individuelle samtale og opfyldelse af nedenstående adgangskrav. I særlige tilfælde kan der dispenseres. 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger og økonomiske vilkår

 

  • Grønlands Selvstyre yder særydelser til max. 2 DAC-studerende pr. år.

 

  • Ansøgere med barn/børn kan ikke medbringe disse på skoleopholdene i Danmark (da skoleopholdene varer under 10 mdr.) jvf. §37 stk. 2 i Selvstyres bekendtgørelse nr. 9 af 19.juli 2017 om uddannelsesstøtte.

 

  • Betalt undervisningsafgift jf. § 14 i Selvstyres bekendtgørelse nr. 9 af 19.juli 2017 om uddannelsesstøtte.

 

  • Der udbetales et bogtilskud på 1100 kr. pr. semester

 

  • Ansøgeren skal selv sørge for bolig og betale husleje.

 

 

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 01.marts kl. 12 dansk tid.

Du skal søge to steder:

 

1.    Du kan søge om særydelser fra Grønlands Selvstyre,

ansøgning med relevante bilag

https://sunngu.gl/da/Uddannelsesstoette/Ansogninger

samt kopi af ansøgning til DAC til prh@sumut.dk

 

2.    Ansøgning med relevante bilag https://www.dac-uddannelsen.dk/ansoegning-til-misbrugskonsulent-uddannelse/

 

 

Kontaktadresser:

 

Kalaallit Illuutaat (Det Grønlandsk Hus)

Løvstræde 6

1152 København K.

Uddannelsesvejleder: Pia Rosing Heilmann

prh@sumut.dk

www.sumut.dk

 

 

DAC-uddannelsen

kontakt@dac-uddannelsen.dk

www.dac-uddannelsen.dk