Teologi

Interesserer du dig for kristendommens historie, udvikling og rolle i nutidens grønlandske samfund?

Uddannelsesnr: 806027

Faktaboks:

  • Varighed: 3 år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Ilimmarfik, Nuuk
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Mere info: www.uni.gl

Som studerende på teologi vil du lære om kristendommens oprindelse, historie og nutidige problematik.

Dermed bliver du i stand til selvstændigt og kvalificeret at forholde dig til, og beskæftige dig med, den kristne tradition ud fra nutidens situation.

Adgangskrav og ansøgning   

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX) - Seminarieuddannelse eller tilsvarende uddannelse.

Du kan læse mere om på Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen i teologi giver mulighed for at blive præst i den grønlandske kirke, hvis uddannelsen suppleres med pastoralseminarium af 6 måneders varighed efter aftale med biskoppen.

Læs om pastoralseminarium på Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Du kan også finde ansættelse inden for socialt arbejde, undervisning og kommunikation inden for den offentlige sektor eller i private organisationer.

Økonomi         

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl