Sygeplejerske

Har du en interesse for sundhed?
Uddannelsesnr: 802002

Faktaboks:

  • Varighed: 3½ år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Mere info: www.uni.gl

Sygeplejersker har et meget alsidigt job, hvor man både skal bruge sin faglige viden og personlige egenskaber.

Typisk opfattes sygeplejerske som nogen, der arbejder på et sygehus, men der er også mange andre muligheder. Uddannede sygeplejersker kan også arbejde med at informere om almen sundhed, undervisning og meget andet.

Din hovedopgave at være med til at sikre befolkningen den bedst mulige sundhedstilstand og det kan du gøre gennem mange forskellige job.

I uddannelsen indgår teoretiske studier indenfor sygepleje, anatomi og fysiologi, sygdomslære, pædagogik, farmakologi, psykologi og meget mere.

Praktik

Der er en del praktik i uddannelsen, hvor du vil komme ud på mange forskellige sygehuse, sundhedscentre og afdelinger. Praktikpladserne får du tildelt af uddannelsen som samarbejder med praktikpladserne.

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX) samt specifikke adgangskrav:

Der er adgangsbegrænsning til sygeplejerskeuddannelsen; på grund af et begrænset antal praktikpladser kan der optages 14 studerende på uddannelsen pr. år.   
Ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen optages i 2 grupper:

Første gruppe, der udgør 70 %, optages efter en motiveret ansøgning samt gennemsnittet på den adgangsgivende eksamen GUX: Sundhed, Sundhed og Idræt eller Natur bestået med gennemsnit på 5 på GGS/syvtrins skalaen eller tilsvarende med fagene:  - Grønlandsk eller dansk på A niveau  - Engelsk på B niveau  - Science på C niveau  - Matematik på C niveau  - Fysik eller Kemi på C niveau  - Biologi/eller Idræt på B niveau. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere i denne gruppe, end der er studiepladser til, vil der kunne fastsættes et højere karaktergennemsnit suppleret af individuelle samtaler som optagelseskrav.

Anden gruppe, der udgør 30 %, optages efter andre kriterier, feks. et lavere gennemsnit på den gymnasiale uddannelse og en motiveret ansøgning, suppleret med anden erfaring evt. suppleret med individuelle samtaler.

Alle ansøgere skal bestå Grundkursus i førstehjælp.

Du kan læse mere om på Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder                

Sygeplejerskeuddannelsen er vejen til et job, hvor man både arbejder med mennesker og får store faglige udfordringer.

En uddannelse til sygeplejerske giver mange forskellige muligheder.

Mange sygeplejersker arbejder på sygehuse og sundhedscentre, men du kan fx også arbejde med at informere om almen sundhed, undervisning og mange andre ting.

Sygeplejerskeuddannelsen giver gode muligheder for at komme til udlandet - både under studiet og som uddannet sygeplejerske.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til sygeplejerskeuddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl