Oversættelse og Tolkning

Er du interesseret i sprog og vil du gerne bidrage til at Grønland bliver bedre rustet til en fremtid med øget internationalisering?

Uddannelsesnr: 805633

Faktaboks:

 • Varighed: 3½ år
 • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
 • Ansøgningsfrist: 1. marts
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Uddannelsessted: Ilimmarfik, Nuuk
 • Undervisningssprog: Dansk
 • Mere info: www.uni.gl

Med en professionsbachelor i Oversættelse og Tolkning får du som oversætter og tolk en central rolle i at løfte serviceniveauet i et tosproget offentligt system og i at det grønlandske sprog og kultur overlever midt i globaliseringen.

Formålet med uddannelse er at klæde den studerende på til at løse sproglige opgaver med fokus på oversættelse og tolkning mellem grønlandsk og dansk samt mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk.

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX), samt specifikke adgangskrav - Faget grønlandsk skal være bestået på A-niveau - Faget dansk skal være bestået på A-niveau - Faget engelsk skal være bestået på mindst B-niveau - For disse tre fag gælder, at der skal være opnået beståelseskarakter i såvel årskarakter som eksamenskarakter.

Du kan læse mere om på Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder                

Du kan med en professionsbachelor i Oversættelse og Tolkning få arbejde som oversætter eller tolk. Der er i øjeblikket, og i de kommende år, et stort behov for oversættere og tolke, så mulighederne for at få job efter endt uddannelse er mange og attraktive.

Det kan f.eks. være inden for:

 • Naalakkersuisut
 • Inatsisartut
 • Sundhedsvæsenet
 • Retsvæsenet
 • Som underviser på Niuernermik Ilinniarfik og Ilisimatusarfik
 • Private virksomheder
 • Freelance

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl