Lærer

Er du interesseret i undervisning og pædagogik, og vil du være med til at skabe et godt grundlag for grønlandske børn og unges videre uddannelse?

Uddannelsesnr: 805963 (central) og 805962 (decentral)

Faktaboks:

 • Varighed: 4 år eller 4½ år
 • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
 • Ansøgningsfrist: 1. marts
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Uddannelsessted: Ilinniarfissuaq, Nuuk
 • Undervisningssprog: Grønlandsk/Dansk
 • Mere info: www.uni.gl

Uddannelsen er en professionsbachelor og består af både praktik og teori.

I undervisningen på Ilinniarfissuaq lærer du om pædagogiske teorier, som du kan prøve af under dine praktikperioder. På denne måde giver uddannelsen dig både praktiske erfaringer og et teoretisk grundlag for at arbejde som lærer.

Uddannelsesforløb

Du kan tage læreruddannelsen på to måder:

Den centrale læreruddannelse:

En 4-årig uddannelse på Ilinniarfissuaq i Nuuk, hvor du veksler mellem at gå til undervisning på skolen og at tage praktik. Du kan tage 2. års praktikken et andet sted i Grønland, afhængig af om der er en vejleder i pågældende by, i Danmark eller på Færøerne. 

Den decentrale læreruddannelse:

En 4 ½-årig uddannelse du kan tage på fjernbasis, imens du bor i din hjemby og arbejder halvtid som timelærer på skolen. Undervejs i studiet er der internater i Nuuk, og det sidste år af studiet foregår også i Nuuk. Studiet indeholder ugentlige afleveringer, gruppearbejde over nettet, decentrale eksamener og praktik. Betingelsen for at starte på uddannelsen er opfyldelse af adgangskrav og en ansættelse som timelærer på skolen. 

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX) samt specifikke adgangskrav.

 

1) Karaktergennemsnittet på den adgangsgivende eksamen fra GUX med mindst 5,5 efter GGS skalaen. Ansøger skal vedlægge en begrundet ansøgning.

 

For valg af linjefag gælder, at den studerende minimum har afsluttet det valgte fag på en gymnasial uddannelse med følgende karakter:

 

 • Min. C/7 på A-niveau i grønlandsk og dansk
 • Min. D/4 på B-niveau i matematik og engelsk
 • Min. D/4 på C-niveau i øvrige linjefag.

Eller

 

2)  Ansøger med en bestået gymnasial uddannelse med et gennemsnit under 5,5 kan optages

med suppleret:

 

 • studierelevant erhvervserfaring eller anden relevant uddannelse svarende til et gymnasialt niveau. Ansøgeren vedlægger desuden en begrundet ansøgning. Denne opfølges af en samtale med institutleder/afdelingsleder ved Institut for Læring.

 Du kan læse mere om på Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder

En læreruddannelse giver dig mulighed for at få job som lærer på en skole.

Den giver også mulighed for at du kan læse videre på en master- eller kandidatuddannelse.

Med en master- eller kandidatuddannelse har du mulighed for at arbejde med uddannelsessystemet på et strukturelt niveau.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til læreruddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl