Journalist

Er du nysgerrig og kunne du godt tænke dig at leve af at undersøge, afdække og formidle centrale emner i samfundet?

Uddannelsesnr: 802525

Faktaboks:

  • Varighed: 3½ år
  • Adgangskrav: GUX + bestået optagelsesprøve 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Ilimmarfik, Nuuk
  • Undervisningssprog: Grønlandsk/Dansk
  • Mere info: www.uni.gl   

Som studerende på journalistik bliver du klædt på til at løse journalistiske opgaver til de trykte medier, tv, radio og web.

Uddannelsen er en professionsbachelor og er både praktisk og teoretisk orienteret.

Du får kompetencer inden for journalistiske metoder og en forståelse for det grønlandske samfunds strukturer og systemer.

Studiet kræver gode samarbejdsevner, disciplin og selvstændighed, da journalistisk handler om at være opsøgende og initiativrig.

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX).

Det forventes, at du har fagene grønlandsk og dansk på A-niveau og har opnået minimumkarakteren C - og dermed kan følge undervisningen på de nævnte sprog.
I faget engelsk forventes et B-niveau med minimum karakteren D.
Man kan optages med en udenlandsk eksamen, der kan ligestilles med en grønlandsk / dansk adgangsgivende eksamen.
Det anbefales, at kommende studerende har gennemført den samfundsfaglige studieretning.

Du skal også bestå en optagelsesprøve. Optagelsesprøven afdækker ansøgerens sans for journalistisk tænkning, almen viden om aktuelle samfundsforhold samt sproglige færdigheder.

Læs mere om optagelsesprøven og specifikke adgangskrav på Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder

Som uddannet journalist kan du arbejde med flere forskellige medier, fx tv-stationer, radiostationer, online-redaktioner, aviser og kommunikationsafdelinger etc.

Du kan specialisere dig inden for et bestemt område såsom indland, udland, kultur, kriminalitet etc.

Du har også mulighed for at arbejde freelance eller være fast ved et nyhedsbureau.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til journalistuddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl