Fiskeriteknologi

Interesserer du dig for værdikæden fra biologisk produktion af levende ressourcer over fangst til forarbejdning og forvaltning af fisk og skaldyr?

Uddannelsesnr: 372011

Faktaboks:

 • Varighed: 4 år
 • Adgangskrav: GUX + specifikke krav eller EUD + GUX-GSK
 • Der er to ansøgningsfrister: For kvote 2 er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00 og for kvote 1 er ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Undervisningssprog: Dansk og Engelsk
 • Mere info: www.dtu.dk 

En del af uddannelsen foregår i Grønland. Det giver mulighed for et nært samarbejde mellem fiskerierhverv, lokalsamfund og uddannelsesinstitution – og for at udnytte de særlige forhold, der gør sig gældende i det arktiske klima. Her ses effekten af påvirkninger fra klimatiske ændringer hurtigt på den biologisk produktion og fiskeriet, mens fiskeriets indvirkning på økosystemerne er relativ langvarig. Det giver særligt udtalte fiskeriteknologiske og forvaltningsmæssige udfordringer.

Uddannelsen sigter dog ikke kun mod arbejde i arktiske egne, men kan bruges globalt. Uddannelsen fokuserer bredt på udvikling og sikring af et bæredygtigt fiskerierhverv, både samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

Se en videoklip om uddannelse her.

Hvad lærer du?

På Fiskeriteknologi får du viden om alle elementer i værdikæden inden for fiskeri og forarbejdning af fisk og skaldyr. Dvs. hele kæden fra biologisk produktion og fangst til fødevarer og forvaltning.
Ud over en grundlæggende introduktion til marine levende ressourcers dynamik, marinbiologi og oceanografi samt ingeniørfaglige grundfag (matematik mv) har uddannelsen tre faglige fokusområder:

 • Fangstteknologi
 • Fiskeriforvaltning
 • Forarbejdning af fisk og skaldyr (Seafood)

Herudover har uddannelsen et tværgående fokus på innovation og entreprenørskab, så udviklingen af erhvervet også er i fokus. Igennem hele uddannelsen vil der være fokus på bæredygtighed.

Uddannelsesforløb

De første tre semestre studerer du ved ARTEK - Campus Sisimiut i Grønlands næststørste by, Sisimiut, 50 km nord for polarcirklen. Her bliver du undervist med feltarbejde i den udfordrende grønlandske natur af lokale eksperter og forskere fra DTU.

Uddannelsen fortsætter med et obligatorisk forløb på DTU i Lyngby og Ballerup, efterfulgt af praktik, valgfrie kurser og et afgangsprojekt i Danmark, Grønland eller udlandet. Det er i den sidste del af uddannelsen, du kan vælge, hvilken særlig profil din ingeniøruddannelse skal have.  

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX) samt specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Engelsk B

Eller hvis man har en erhvervsuddannelse og derefter tager adgangskursus i Danmark eller på KTI i Sisimiut https://www.kti.gl/da/uddannelser/gux/gymnasialt-suppleringskursus

Du kan læse mere på DTU's hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.optagelse.dk 

Optagelsesproceduren er beskrevet her: https://www.dtu.dk/Uddannelse/Diplomingenior/Ansoegning-og-optagelse

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du gode jobmuligheder inden for fiskerierhvervet både i Grønland, Danmark og udlandet. Der er også mulighed for at få jobs i f.eks. rådgivende firmaer eller inden for fiskeriforskning og -forvaltning.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Tlf.: + 45 4525 2525
E-mail: dtu@dtu.dk