Erhvervsøkonomi

Interesserer du dig for økonomi og finansiering og kunne du godt tænke dig at arbejde med økonomisk analyse af virksomheders drift?

Uddannelsesnr: 804615


Faktaboks:

  • Varighed: 3½ år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Ilimmarfik, Nuuk
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Mere info: www.uni.gl

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi er overordnet set rettet mod at give dig kompetencer til at arbejde i en offentlig eller privat virksomhed som erhvervsøkonomisk specialist.

Du kan også arbejde som generalist med et helhedssyn på virksomhedens drift og udviklingspotentiale.

Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv.

Adgangskrav og ansøgning   

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX), samt specifikke adgangskrav som du kan læse mere i studieordning i Ilisimatusarfiks hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc. og på revisorkandidatuddannelsen cand.merc.aud.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for administration - især i det private erhvervsliv. Du kan f.eks. få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl