Bachelor Økonomi og ressourcestyring

Vil du være med til at bevare virksomhedens økonomiske overblik og sikre, at de økonomiske ressourcer flyder optimalt?

Uddannelsesnr: 804628


Faktaboks:

  • Varighed: 2½ år
  • Adgangskrav: En akademiuddannelse. Anden relevant uddannelse med 60 kvalificerende ECTS point

  • Ansøgningsfrist: 20. december 2019
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Undervisningssprog: Dansk og engelsk
  • Mere info: ninuuk.net

Med en bachelor i Økonomi og ressourcestyring vil du selvstændigt og professionelt kunne analysere, vurdere og reflektere over relevante problemstillinger af økonomisk, finansiel og/eller investeringsmæssig karakter.

Du vil selvstændigt og i samarbejde med andre være i stand til, at arbejde med en organisation helhedsorienteret og varetage komplekse, praksisnære og udviklingsorienterede opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelse, økonomistyring, finansieringsmuligheder under hensyntagen til arbejdspladsens kultur, samfundets samarbejdsforhold samt interne og eksterne relationer.

Det er muligt for dig at tilpasse uddannelsen, med en del valgfag inden for fagspecifikke områder.

Uddannelsen bygger videre på din Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring og tager 2½ år / 5 semestre. 

Med første studiedag d. 5 februar 2020 og med afslutning i juni 2022

De første tre semestre er som udgangspunktet placeret i Nuuk.
Fjerde semester er et internationalt semester, hvor det anbefales at du som studerende tager semesteret i udlandet. Hvis det ikke er muligt, kan semesteret finde sted i Nuuk, med en obligatorisk studietur. På det internationale semester vil undervisningssproget primært være på engelsk.

Femte semester er delt mellem henholdsvis praktik og et bachelorprojekt.

Adgangskrav og ansøgning   

For at blive optaget på den 2 1/2-årige Bacheloruddannelse skal du have:

En akademiuddannelse inden for økonomi og ressourcestyring med bestået afgangsprojekt.

Anden relevant uddannelse med 60 kvalificerende ECTS point kan være adgangsgivende.

Har du en Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring med et praktikforløb, skal du ansøge ved sende udfyldt ansøgningsskema sammen med dokumentation for alle relevante uddannelser/enkeltfag, erhvervserfaring og eventuelle udtalelser til ninuuk@ninuuk.gl

Har du en anden type af uddannelse skal du yderligere medsende udfyldt kompetence skema

Kompetence skema

Ansøgningsfrist 20. december 2019

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder

Med denne uddannelse kan du arbejde blandt andet som controller, budgetmedarbejder eller selvstændig rådgiver. Med uddannelsen kan du arbejde i private og offentlige virksomheder både i Grønland og internationalt.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik

Tlf.: +299 32 30 99 

E-mail: ninuuk@ninuuk.gl