Bachelor i International handel og marketing

Har du ambitioner om en spændende fremtid inden for handel og markedsføring?

Uddannelsesnr: 804632


Faktaboks:

  • Varighed: 2½ år
  • Adgangskrav: En akademiuddannelse. Anden relevant uddannelse med 60 kvalificerende ECTS point

  • Ansøgningsfrist: 20. december 2019
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Undervisningssprog: Dansk og engelsk
  • Mere info: ninuuk.net

Med en bachelor i International handel og marketing vil du selvstændigt kunne analysere, vurdere, reflektere over og løse relevante problemstillinger i et lokalt og internationalt forretningsperspektiv.

Du vil selvstændigt og i samarbejde med andre kunne varetage komplekse, praksisnære og udviklingsorienterede opgaver i forbindelse med både internationale og lokale kunderelationer og med direkte salg til både offentlig og privat virksomheder.

Det er muligt for dig at tilpasse uddannelsen, med en del valgfag inden for fagspecifikke områder.

Uddannelsen bygger videre på din Akademiuddannelse i International handel og marketing og tager 2½ år / 5 semestre. 

Med første studiedag d. 5 februar 2020 og med afslutning i juni 2022.

De første tre semestre er som udgangspunktet placeret i Nuuk.
Fjerde semester er et internationalt semester, hvor det anbefales at du som studerende tager semesteret i udlandet. Hvis det ikke er muligt, kan semesteret dog finde sted i Nuuk, med en obligatorisk studietur. På det internationale semester vil undervisningssproget primært være på engelsk.

Femte semester er delt mellem henholdsvis praktik og et bachelorprojekt.

Adgangskrav og ansøgning   

For at blive optaget på den 2 1/2-årige Bacheloruddannelse skal du have:

En akademiuddannelse inden for International markedsføring og forhandling med bestået afgangsprojekt.

Anden relevant uddannelse med 60 kvalificerende ECTS point kan være adgangsgivende.

Har du en Akademiuddannelse i internationalhandel og markedsføring med et praktikforløb, skal du ansøge ved sende udfyldt ansøgningsskema sammen med dokumention for alle relevante uddannelser/enkeltfag, erhvervserfaring og eventuelle udtalelser til ninuuk@ninuuk.gl

Har du en anden type af uddannelse skal du yderligere medsende udfyldt kompetence skema

Kompetence skema

Ansøgningsfrist 20. december 2019

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du arbejde i private og offentlige virksomheder som f.eks. handels-, produktions,- og servicevirksomheder såvel i Grønland som internationalt.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik

Tlf.: +299 32 30 99 

E-mail: ninuuk@ninuuk.gl