Arktisk byggeri og infrastruktur

Interesserer du dig for ekstreme klimatiske forhold og vil du gerne være med til at udvikle helt særlige teknologiske løsninger, der tager hensyn til de arktiske forhold?

Uddannelsesnr: 820025

Faktaboks:

 • Varighed: 4 år
 • Adgangskrav: GUX + specifikke krav eller EUD + GUX-GSK  
 • Der er to ansøgningsfrister: For kvote 2 er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00 og for kvote 1 er ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Undervisningssprog: Dansk og Engelsk
 • Mere info: www.dtu.dk 

Arktisk byggeri og infrastruktur er en 4-årig diplomingeniøruddannelse rettet mod at udvikle særlige løsninger til det arktiske klima.

Grønland og det arktiske område er i rivende udvikling. Der skal bygges boliger og veje, der skal skaffes vand og energi, der skal fjernes spildevand og affald, og der skal sikres et økonomisk grundlag for samfundet ved at udnytte naturens enorme ressourcer.

Der er derfor stort behov for ingeniører med speciel kompetence til f.eks. byggeri tilpasset arktiske forhold, infrastrukturudbygning i egne med isolerede samfund, miljøsikring i en sårbar natur, anlæg til vandkraft og råstofudvinding.

Uddannelsen udbydes af Arktisk byggeri og infrastruktur (ARTEK), som drives af Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) i Sisimiut og Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

Se en videoklip om uddannelsen her.

Fem specialiseringer

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:                  

 • Byggeri - bygningsdesign og bærende konstruktioner
 • Installationer - indeklima, bygningsenergi og VVS
 • Miljø - vand, spildevand, affald og miljøundersøgelser
 • Anlæg - fjeld, permafrost og råstoffer
 • Planlægning - insfrastruktur og lokal- og landsplanlægning

Uddannelsesforløb

De første tre semestre studerer du ved Arktisk byggeri og infrastruktur i Grønlands næststørste by, Sisimiut. Her bliver du undervist med meget feltarbejde i den udfordrende grønlandske natur af lokale eksperter og forskere fra DTU.

På 4. og 5. semester studerer du på DTU i Ballerup.

På 6. semester er du i praktik i f.eks. en rådgivende ingeniørvirksomhed, et bygge- eller entreprenørfirma, et råstofselskab eller en offentlig forvaltning i Grønland eller en anden arktisk lokalitet.

På 7. semester har du tilvalgskurser på DTU eller et universitet i udlandet.

Alle studerende anbefales at tilbringe 7. semester i udlandet.

Uddannelsen afsluttes på 8. semester med et diplomingeniørprojekt med tilknytning til det arktiske område.

Læs mere om uddannelsesforløb på DTU's hjemmeside.

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial uddannelse (GUX) samt specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Engelsk B

Eller hvis man har en erhvervsuddannelse og derefter tager adgangskursus i Danmark eller på KTI i Sisimiut https://www.kti.gl/da/uddannelser/gux/gymnasialt-suppleringskursus

Du kan læse mere på DTU's hjemmeside.

Søg uddannelsen via www.optagelse.dk

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet Arktisk Ingeniør har du gode jobmuligheder i Grønland og andre arktiske egne. Du kan blive ansat som rådgivende ingeniør inden for entreprenør- og byggefirmaer, forsyningsselskaber (vand, energi, varme), ejendomsadministration, boligselskaber, det offentlige, eller råstofselskaber. 

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Tlf.: + 45 4525 2525
E-mail: dtu@dtu.dk