Mellemlange Videregående Uddannelser

De mellemlange videregående uddannelser kategoriseres som enten bachelor eller professionsbachelor.

Hvad er en bachelor?

En bachelor er en hovedsagligt teoretisk uddannelse på 3-3½ år, hvor du uddanner dig inden for et bestemt område, såsom samfundsvidenskab, sprog etc. En bachelor er en bred indføring til det felt du studerer. Oftest bygger du ovenpå din bachelor med en kandidatuddannelse.

På visse uddannelser er der indlagt praktikperioder, men oftest skal du selv vælge praktik til som et tilvalg.

Hvad er en professionsbachelor?

 

En professionsbachelor er en uddannelse på 3½-4½ år, hvor du uddanner dig til en konkret profession, såsom at være lærer, socialpædagog, sygeplejerske, journalist etc. Uddannelsen er både teoretisk og praksisorienteret, og derfor er der indlagt praktikforløb i uddannelsen.