Sprog, Litteratur og Medie

Har du en interesse for det grønlandske sprog, og kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, litteratur eller medier?

Uddannelsesnr: 805636


Faktaboks:

 • Varighed: 5 år
 • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
 • Ansøgningsfrist: 1. marts
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Uddannelsessted: Ilimmarfik, Nuuk
 • Undervisningssprog: Dansk
 • Mere info: www.uni.gl

Med uddannelsen Sprog, Litteratur og Medie tilegner du dig viden om sprogets struktur og sprogets betydning for et lands kulturelle egenart.

Sprog,  litteratur og medier har stor betydning for, hvordan nyheder, debat og kultur formidles.

Når du læser Sprog, Litteratur & Medie, bevæger du dig derfor i centrum af kulturen, og du lærer at have fingeren på pulsen på nogle af samfundets vigtigste områder.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Man kan også vælge en gymnasielæreruddannelse med Sprog, Litteratur & Medie som hovedfag på 3 1/2 år eller som bifag på 1 1/2 år.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal den studerende: 

-     Have bestået 3-årig gymnasial uddannelse med karaktergennemsnit på minimum 6 (GGS - skala)

-     Grønlandsk og dansk bestået på A-niveau

-     Engelsk bestået på B-niveau 

Ansøgere med anden baggrund vil blive særskilt vurderet af afdelingen

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl

Fremtidsmuligheder

Som uddannet kandidat i Sprog, Litteratur og Medie kan du komme til at arbejde med:

 • Undervisning på gymnasie- og seminarieuddannelserne
 • Sprogsekretariatet
 • Den offentlige forvaltning
 • Forlag og andre kulturinstitutioner
 • Radio & TV
 • Undervisning & forskning ved højere læreanstalter

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl