Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske og internationale samfundsforhold?

Uddannelsesnr: 804067

Faktaboks:

  • Varighed: 5 år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Ilimmarfik, Nuuk
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Mere info: www.uni.gl

Uddannelsen samfundsvidenskab er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi, økonomi og jura.

Med kendskab til disse fagområder bliver du i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver som, for eksempel, en offentlig forvaltning skal løse. Du vil få viden og redskaber til at bidrage til at forme fremtidens offentlige sektor.

Hele studiet tager udgangspunkt i grønlandske forhold, men er samtidig internationalt orienteret.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskrav er en GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på C (7) ifølge GGS-skalaen, hvor fagene matematik og engelsk skal være bestået/mindst karakter C (7) ifølge GGS-skalaen på B-niveau/tilvalgsniveau eller derover, såvel skriftligt som mundtligt.

 

En lavere karakter på A-niveau kan til en vis grad sidestilles med kravet på B-niveau.

 

Det er desuden et krav, at man har minimum C i grønlandsk og dansk, såvel skriftligt som mundtligt.

Søg uddannelsen via www.sullissivik.gl 

Fremtidsmuligheder

Erfaringer viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration. En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Ilisimatusarfik

Tlf.: +299 38 56 00

E-mail: mail@uni.gl