Praktik i Bruxelles

Har du interesse for EU, og vil du gerne prøve kræfter med at arbejde i Grønlands Repræsentation i Bruxelles?

Som praktikant i Grønlands Repræsentation i Bruxelles får du relevante erfaringer til dit fremtidige arbejdsliv.

Praktikperiode

Der er to årlige muligheder for at søge om at blive praktikant Grønlands Repræsentation i

 • september - 31. januar
 • februar - 31. juli

Placering på repræsentationen

Praktikanten placeres på repræsentationens kontor og bistår sin vejleder med informationssøgning og  bearbejdelse, ledsager denne til møder i OLT-regi, Kommissionen, Parlamentet eller EU´s andre institutioner, referatskrivning, praktiske opgaver m.m.

Sagsområder, du vil kunne træffe bekendtskab med under praktikopholdet

Der er ved Repræsentationen ansat:

 • En ministerråd
 • En ambassadesekretær
 • En sekretær samt
 • En praktikant

Det er Repræsentationens opgave at varetage Grønlands interesser i EU, hvilket betyder at de er i løbende kontakt med institutionerne i EU-apparatet (Kommissionen, Parlamentet, Rådet.).

Grønland er ikke medlem af EU, men er tilknyttet EU gennem OLT associeringen; Oversøiske Lande og Territorier. Der afholdes jævnligt møder i dette forum, og det vil blive en af dine opgaver at deltage i disse. Grønland deltager i en række OLT fagudvalg - arbejdsgrupper om miljø og handel.

Grønland varetager koordinator funktionen i relation til implementering af Grønlands aftaleforhold til EU. Praktikanten forventes at deltage i dette arbejde sammen med sin vejleder.

Herudover er det en del af arbejdsopgaverne at indsamle informationer gennem medierne, internettet og ved deltagelse i udvalgsmøder i EU Parlamentet sammen med repræsentationens øvrige ansatte.

Formål og forventninger

Sigtet med praktikopholdet

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette. 

Forventninger til praktikanten:

 • Overbygningsstuderende i et samfundsvidenskabeligt fag f.eks. til cand.jur., cand.merc.jur el.lign.
 • Interesse for Grønlands udenrigspolitiske relationer
 • Har gode formuleringsevner
 • Taler og skriver engelsk
 • Franskkundskaber vil være en fordel, men er ikke en forudsætning
 • Har gå-på-mod og er selvstændig
 • Er åben og samarbejdsorienteret
 • Har kendskab til MS Office pakken på brugerniveau

Praktikvilkår

Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanten vil dog modtage et tilskud til lokale udgifter på 380 Euro pr. måned.

Ugentlig arbejdstid er på 37 timer.

Tiltrædelse kan først ske, når Udenrigsministeriets sikkerheds- godkendelse af praktikanten foreligger.

Praktikanten er i princippet selv ansvarlig for anskaffelse af værelse/lejlighed. Repræsentationen kan være behjælpelig med kontakter, telefonnumre osv.

Læs mere om Grønlands Repræsentation i EU og find praktikopslag på Naalakkersuisut.gl.

Ansøgning

Ansøgningsfrist 

 • april for praktikophold, der starter 1. september
 • oktober for praktikophold, der starter 1. februar

Ansøgning sendes til

Greenland Representation 
Rue d Arlon 73 
B-1040 Bruxelles 
Pr. e-mail: mopa@nanoq.gl eller på fax: +32 22330966

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt: 
Ambassadesekretær Monika Paulli Andersen
Tlf. +32 22 33 09 62 
e-mail: mopa@nanoq.gl

Underretning af ansøgere om endelig udvælgelse påregnes at ske i anden halvdel af maj/november måned.