Økonomi og ressourcestyring (AU)

Vil du være med til at bevare virksomhedens økonomiske overblik og sikre, at de økonomiske ressourcer flyder optimalt?

Uddannelsesnr: 358020

Faktaboks:

  • Varighed: 2 år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte /lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Mere info: ninuuk.net

Uddannelsen gør dig i stand til at blive en af de centrale aktører, når der skal dannes overblik over økonomien i en virksomhed.

Du får indsigt i risikovurdering og lærer at vurdere de forskellige investeringers lønsomhed og ikke mindst udarbejde budgetter og vurdere årsregnskaber.

Uddannelsesforløb

2-årig vekseluddannelse mellem skole- og praktikophold.

Du skal senest have indgået din praktikkontrakt tre måneder efter ansøgningsfristen, det vil sige d. 1. juni.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på den 2-årige akademiuddannelse skal du have en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).

Fremtidsmuligheder

Controller, budgetmedarbejder og selvstændig rådgiver. Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder både i Grønland og internationalt.

Økonomi

Du kan søge om at få stipendium under skoleophold, og du får lærlingeløn under praktikken efter overenskomst. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Tlf.: +299 32 30 99

E-mail: ninuuk@ninuuk.gl