Merx-1 og Merx-2

Faktaboks:

  • Varighed: 1/2 år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 15. november 2019
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Mere info: www.ninuuk.gl

Har du en gymnasial eksamen, og gerne vil bevæge dig over i kontor- eller butiksområdet så er MERX1 en oplagt mulighed 

Til dig med interesse for virksomheder, organisationer, butikker, handel og mennesker i dem.

Til dig der vil gøre én forskel for fremtidens Grønland. Har du en TNI-uddannelse eller er i gang med
MERX I kan du søge ind på MERX II.

Adgangskrav og ansøgning

Uddannelserne består af to adgangsgivende eksaminer. MERX I giver adgang til MERX II eller til TNI (SK6 eller SK7). For færdiguddannede TNI’ere giver MERX II adgang til akademiuddannelserne. 

Adgangskrav til MERX I er GUX med Matematik C, Samfundsfag C, Dansk A og Engelsk C, hvor hvert fag skal være bestået med karakteren E (02).

Elever, der har gennemført MERX I, har mulighed for at gå videre og tage en TNI uddannelse (SK6 og SK7) inden for butik eller administration.

Adgangskravene for at forsætte på MERX II er en bestået MERX I med minimum D (4) i gennemsnit i grundfagene: Erhvervsøkonomi C, Salg og service C, Informations Teknologi C og Innovation C. Derudover skal alle andre fag været bestået.

Adgangskrav for TNI elever for at komme MERX II er en gennemført TNI administration eller Butik, og med minimum D (4) i gennemsnit i Salg og service C, Erhvervsøkonomi C, IT C, Innovation C. Hvis man ikke har opnået et tilpas snit, kan der med en bestået TNI administration eller TNI butik ansøges om dispensation for at komme på MERX II (se afsnittet om dispensation).

Fremtidsmuligheder

Elever, der har gennemført MERX I, har mulighed for at gå videre og tage en TNI uddannelse (SK6 og SK7) inden for butik eller administration.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på en akademiuddannelse, finansuddannelse eller få arbejde på kontor.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte under uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
Tlf.: +299 32 30 99
E-mail: ninuuk@ninuuk.gl