International Handel og Markedsføring (AU)

Har du ambitioner om en spændende fremtid inden for handel og markedsføring?

Uddannelsesnr: 358017

Faktaboks:

  • Varighed: 2 år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte/lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Mere info: ninuuk.net

Med en akademiuddannelse i international handel og markedsføring, får du et internationalt udsyn, der gør dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter i et globalt marked.

Du kvalificeres til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører international handel og markedsføring i såvel private som offentlige virksomheder.

Praktikplads

Du skal senest have indgået din praktikkontrakt tre måneder efter ansøgningsfristen, altså 1. juni.

Uddannelsesforløb

2-årig vekseluddannelse mellem skole- og praktikophold.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på den 2-årige akademiuddannelse skal du have en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).

Fremtidsmuligheder

Marketingskoordinator, salgskonsulent eller key account manager. Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder som f.eks. handels-, produktions- og servicevirksomheder i Grønland såvel som internationalt.

Økonomi

Du kan søge om at få stipendium under skoleophold, og du får lærlingeløn under praktikken efter overenskomst. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Tlf.: +299 32 30 99

E-mail: ninuuk@ninuuk.gl