IT-ledelse og -teknologi (AU)

Har du interesse inden for IT og går du måske rundt med en projektleder i maven?

Uddannelsesnr: 358019

Faktaboks:

 • Varighed: 2 år
 • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
 • Ansøgningsfrist: 1. marts
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
 • Mere info: ninuuk.net

Som projektleder, konsulent eller IT-medarbejder skal du kunne omsætte kundens behov og ønsker til tekniske løsninger inden for IT-området.

Med en akademiuddannelse i IT-ledelse og -teknologi får du den nyeste viden inden for projektledelse, IT og kommunikation.

Du lærer projektstyring med fokus på kvaliteter, ressourcer og udvikling af den enkelte projekteringsopgave – en opgave, hvor der ofte stilles krav til leverandørstyring og håndtering af tilbud.

Uddannelsesforløb

Uddannelsen afsluttes med tre måneders virksomhedspraktik og et eksamensprojekt.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på den 2-årige akademiuddannelse, skal du have en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

Adgang via erhvervsuddannelse:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Elektriker ved Jern- og Metalskolen i Nuuk

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik 

Fremtidsmuligheder

Projektleder, konsulent eller IT-medarbejder.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte under uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Tlf.: +299 32 30 99

E-mail: ninuuk@ninuuk.gl