Finansuddannelsen

Går dine ambitioner på en fremtid i en spændende sektor i konstant udvikling?

Uddannelsesnr: 222062

Faktaboks:

  • Varighed: 2 år
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Mere info: ninuuk.net 

Med Finansuddannelsen bliver du rustet til at varetage jobs i mange spændende virksomheder.

Du vil få indsigt i den virkelige verden, idet en stor del af uddannelsen består af praktik i en finansiel virksomhed.

Praktikken suppleres med en række skoleperioder.

Næste forventet optag: 2020                                                 

Uddannelsesforløb

2-årig vekseluddannelse mellem skole- og praktikophold.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på Finansuddannelsen, skal du have HHX-eksamen eller GUX/HTX efterfulgt af NI1 eller TNI18.

Fremtidsmuligheder

Pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter. Du har også mulighed for videreuddannelse, eksempelvis akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Økonomi

Du får lærlingeløn efter overenskomst. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Tlf.: +299 32 30 99

E-mail: ninuuk@ninuuk.gl