Den juridiske sagsbehandleruddannelse (JUSA)

Er du ansat i den offentlige sektor, men ønsker at højne dine kompetencer inden for jura, økonomi og samfundsforhold?

Uddannelsesnr: 804501

Faktaboks:

  • Varighed: 2 år deltidsuddannelse
  • Ansøgningsfrist: 15. januar 2020
  • Uddannelsessted: Ledelsesakademiet, Nuuk
  • Mere info: ninuuk.net

JUSA er en uddannelse, der er tilrettelagt efter særlige forhold, der er en uundgåelig del af arbejdsgangen i den offentlige sektor i Grønland.

Uddannelsen giver dig et bredt kendskab til de administrative sammenhænge.

Uddannelsen har til formål at højne kvaliteten af sagsbehandlingen, samt at styrke borgerens retssikkerhed i forbindelse med denne.

Uddannelsesforløb

JUSA er en 2-årig deltidsuddannelse, som består af fem skolemoduler af 2-3 ugers varighed og i alt 14 ugers skoleophold.

Mellem skoleperioderne laves opgaver, projektskrivning og selvstudie, med henblik på forberedelse til det kommende skoleophold.

Adgangskrav og ansøgning

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en for den offentlige sektor relevant erhvervsuddannelse. 

Derudover skal ansøgeren have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse er du blevet klædt bedre på til at kunne arbejde tværfagligt og forstå juridiske tekster.

Du vil ligeledes have en større forståelse for, hvordan forvaltningsjura er indrettet og virker i relation til retssikkerhed.

Økonomi

Uddannelsen er ikke SU-berettiget, og der er heller ikke mulighed for tilskud med AMA-midler. 

Der skal ikke betales kursusgebyr for deltagelsen. 

Du skal selv betale for de bøger, som anvendes på uddannelsen.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Tlf.: +299 32 30 99

E-mail: ninuuk@ninuuk.gl