Adventure guide

Interesserer du dig for turistbranchen og vil du gerne skabe oplevelser med fokus på sikkerhed, viden, formidling og service?

Uddannelsesnr: 295054

Faktaboks:

 • Varighed: ca. ½ år
 • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
 • Ansøgningsfrist: 1.marts
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Uddannelsessted: Campus Kujalleq, Qaqortoq
 • Mere info: www.cak.gl

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med naturen, kulturlandskabet, guideteknik, førstehjælp i fjeldet (Wilderness First Responder), brævandring, engelsk og kulturforståelse.

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops og værkstedsøvelser. Ca. 20 % af undervisningstiden vil, i samarbejde med Maritimskolen, være oplæring til Duelighedsbevis for at kunne føre båd til max 12 passagerer.

Der er fokus på, at en færdiguddannet guide kan føre grupper af turister (max 12) fra forskellige kulturer på ture af flere døgns varighed.

Uddannelsesforløb     

Uddannelsen varer ca. ½ år med start i august og afslutning i december. Udover skemalagt undervisning vil du få praktiske øvelser og træning i naturen. De første 2 måneder foregår uddannelsen i Nordgrønland og sidste del i Sydgrønland.

Adgangskrav og ansøgning

Adgang til optagelse på uddannelsen til Adventure Guide, eller enkelte moduler, er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med:

 • En studentereksamen (GU, GUX, HHX, HTX, Stx, eller tilsvarende);
 • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU), i Grønland NI-2;
 • En kort videregående uddannelse (KVU) – Serviceøkonomuddannelsen;
 • Erhvervsuddannelser, så som TNI, med hvad der svarer til niveau C i engelsk.
 • Ansøgere som har gennemført uddannelsen som Arktisk Guide

Uddannelsesinstitutionen kan også optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Uddannelsen er fysisk og psykisk krævende, så derfor kan der ikke optages ansøgere med fysiske og psykiske handicap.

For at blive optaget skal man som minimum have engelsk på niveau C. Det forventes at de studerende kan læse engelske tekster på minimum B2 niveau i Den Europæiske Sprogportfolio. Alle ansøgere, som ikke opfylder de formelle adgangskrav, skal bestå en optagelsesprøve, som skal sikre at de kan engelsk på B2-niveau.

Hent ansøgningsskema og send ansøgning til din lokale Majoriaq

Fremtidsmuligheder

Du får mulighed for at arbejde inden for turismebranchen som adventure guide.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte under hele uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Campus Kujalleq
Tlf.: +299 64 23 99
E-mail: cak@cak.gl