Administrationsøkonom

Kan du lide at arbejde tæt på beslutningerne, og vil du være med til at præge processen frem til, at en beslutning træffes?

Uddannelsesnr: 358021

Faktaboks:

  • Varighed: 3 år deltidsuddannelse
  • Adgangskrav: GUX + specifikke krav 
  • Ansøgningsfrist: 15. januar 2020
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
  • Mere info: https://ninuuk.net/

Administrationsøkonom-uddannelsen er en deltidsuddannelse. Du oparbejder en bred viden og en indgående forståelse for de forskellige administrative funktioner.

Det er en fordel at have lyst til at arbejde med strukturering, planlægning og problemløsning. Til gengæld får du en uddannelse, som kan give adgang til mange spændende jobs.

Adgangskrav og ansøgning

Adgang til optagelse på administrationsøkonom-uddannelsen er betinget af, at ansøgeren:

  • har gennemført en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse
  • er i arbejde på uddannelsens starttidspunkt
  • har mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, eller har opnået erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

De specifikke krav ved relevant erhvervsuddannelse er engelsk (C) og erhvervsøkonomi (C) eller matematik (C). 

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse er du klar til at arbejde med sagsbehandling, projektledelse og HR-opgaver, både i den offentlige og den private sektor. Det kan være som kundekonsulent, administrativ medarbejder eller sagsbehandler.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte under uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk
Tlf.: +299 32 30 99
E-mail: ninuuk@ninuuk.gl