Korte Videregående Uddannelser

Hvad er en kort videregående uddannelse?

En kort videregående uddannelse varer 2-3 år og veksler mellem skoleophold og praktikophold. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer.

Det kræver som hovedregel en gymnasial uddannelse at blive optaget, men hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, kan du i visse tilfælde også blive optaget. Derfor er det vigtigt at tjekke de specifikke adgangskrav på den enkelte korte videregående uddannelse, som du gerne vil søge ind på.

En del af de korte videregående uddannelser i Grønland er karakteriseret ved at være akademiuddannelser.

Hvad er en akademiuddannelse (AU)?

En akademiuddannelse er en kort videregående uddannelse på 2-3 år, der klæder dig på til at varetage alsidige opgaver inden for et bestemt erhvervsområde.

Du opnår 120 ECTS point, når du har afsluttet din akademiuddannelse.