Idrætstalenter og eliteidrætsudøvere (Elite Sport Greenland)

Hvis du er en talent- og eliteatlet, har du mulighed for at tage en uddannelse under særlige vilkår udenfor Grønland i samarbejde med Elite Sport Greenland.

Faktaboks:

 • Adgangskrav: Afsluttet folkeskole
 • Ansøgningsfrist: 1. marts
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte

Hvad er idrætstalent og eliteidrætsudøver?

Et idrætstalent:

 • forventes at udvikle sig fra talent til eliteniveau i løbet af nogle år.
 • har som regel deltaget i Arctic Winter Games, Islands Games eller de Pan-Amerikanske Mesterskaber
 • har som regel også deltaget i GM i sin idrætsgren
 • er erklæret idrætstalent af pågældende specialforbund
 • har deltaget på ét af Elite Sport Greenlands talentkurser

En eliteidrætsudøver:

 • er en idrætsudøver, der ifølge Elite Sport Greenland har opnået internationalt niveau.
 • har som regel deltaget i Danmarksmesterskaber, Europamesterskaber, Pan-Amerikanske Mesterskaber, Verdensmesterskaber eller OL.
 • har som regel vundet GM.

Økonomi

Som godkendt eliteidrætsudøver eller idrætstalent kan du:

 • Til gymnasial uddannelse, få længere tid end under de normale vilkår. Denne kaldes idræts-/uddannelsesstøtte. 
 • Til erhvervsuddannelse, få længere tid end under de normale vilkår. Denne kaldes idræts-/uddannelsesstøtte.
 • Til videregående uddannelser, søge om at få ekstra klip til din uddannelse.

Du kan som ansøger selv sammensætte et uddannelsesforløb, så uddannelse og idræt udgør en fuldtidsbeskæftigelse. Dit uddannelsesforløb skal dog være godkendt af Elite Sport Greenland og Uddannelsesstøtteforvaltningen for, at du kan få bevilget idræts-/uddannelsesstøtte.

Hvem kan få idræts-/uddannelsesstøtte?

 • Du skal have afsluttet folkeskolen.
 • Du skal kunne optages på en gymnasial uddannelse, en godkendt erhvervsuddannelse, eller en videregående uddannelse.
 • Du skal selv søge optag på den pågældende uddannelse.

Du kan ikke få uddannelsesstøtte som idrætstalent til folkeskoleundervisning, efterskoler og idrætshøjskoler.

Du kan få vejledning til boligsøgning uden for Grønland, men alle udgifter, herunder depositum og husleje, betales af dig selv eller dine forældre. Dette gælder også hvis du søger om en plads på et sportscollege.

Ansøgning

Du skal følge denne ansøgningsprocedure, hvis du vil søge om at få idræts-/uddannelsesstøtte.

 • Udfyld Ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser udenfor Grønland.
 • Udarbejd en personlig redegørelse for valg af uddannelse, og hvordan du vil kombinere den med din idræt.
 • Vedlæg en udtalelse fra dit specialforbund, der indstiller til Elite Sport Greenland, at du godkendes som talent. 
 • Vedlæg en personlig præsentation og et sport-CV, herunder dine idrætsresultater gennem de seneste 2 år og dine planer for fremtiden som idrætsudøver.

Ansøgningen til uddannelsen og ansøgningen om idræts-/uddannelsesstøtte skal være separate.

Ansøgning sendes til:

Elite Sport Greenland
e-mail: info@elitesport.gl 

Frist: d. 1. marts.

Der kan kun i ganske særlige tilfælde gives dispensation til for sent indleverede ansøgninger. Det kræver i så fald, at alle formalia er i orden på ansøgningstidspunktet.

Vurdering af ansøgning

 • Elite Sport Greenland tjekker om ansøgningen er komplet og vurderer idræts-delen af ansøgningen.
 • Elite Sport Greenland vurderer idrætsudøverens talent og gennemfører et interview, der skal sikre, at ansøger kan begå sig både sprogligt og socialt på en uddannelse og i sportslige sammenhænge i Norden.
 • Elite Sport Greenland sender herefter ansøgningen til Det Grønlandske Hus (DGH) i Danmark, hvor den søgte uddannelse geografisk hører under.

DGH's vurdering vedrørende uddannelsesstøtte:

 • DGH sender dig en afgørelse på din uddannelsesansøgning.
 • Den søgte uddannelse sender dig et optagelsesbrev
 • Elite Sport Greenland laver en samlet indstilling, som du modtager en kopi af.

Elite Sport Greenland vil, inden du tager af sted eller lige efter at du er startet på din uddannelse, bede dig om en årsplan for din idrætsindsats, der indeholder følgende:

 • Dokumentation fra den klub som du skal dyrke sport i udenfor Grønland
 • Normal ugeplan for træning/uddannelse/arbejde
 • Dine delmål med træningen

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Elite Sport Greenlands konsulent:

Muusaarannguaq Ostermann Søholm

muusa@elitesport.gl