Frirejser

Som studerende har du ret til forskellige former for frirejser mellem din hjemby og den by, din uddannelse foregår i.

 

Der er dog nogle krav, som du skal opfylde for at få bevilget en frirejse:

 • Du har fået bevilget uddannelsesstøtte
 • Uddannelsen har en varighed på mindst 10 måneder
 • Du modtager ikke anden offentlig hjælp

Hvis du opfylder disse betingelser, kan du få frirejse i forbindelse med:

 • Studiestart
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne
 • Ferie
 • Orlov og barsel
 • Studierelevant ophold
 • Studieafslutning
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie:
  - Egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre
  - Par, der kan dokumentere, at de har boet sammen mere end 1 år, som myndige, bliver betragtet som ægtefæller

Hent ansøgningsskema.

Rejse ved uddannelsesstart

Når du er blevet optaget på en uddannelse, og uddannelsen ligger i en anden by end din hjemby, kan du få betalt en rejse til uddannelsesbyen.

Du søger rejse ved uddannelsesstart via de generelle ansøgningsskemaer om uddannelsesstøtte, som kan hentes her.

Hvis du skal starte uddannelse i Danmark eller udlandet:

Du får en bevillingsskrivelse fra Det Grønlandske Hus, og derefter skal du kontakte vejlederen i Det Grønlandske Hus for at bestille en billet til pågældende uddannelsessted.

Rejsen omfatter som udgangspunkt kun dig selv. Der kan i visse tilfælde bevilges frirejse for dine børn, din ægtefælle/samlever og dennes børn, hvis de bor sammen med dig.

Kontakt vejlederen i Det Grønlandske Hus for yderligere information.

Hjemrejse for efterskoleelever 

Hent ansøgningsskemaet.