Dispensation

For at du kan få uddannelsesstøtte, er der nogle regler du skal opfylde. Nogle gange kan der dog være årsager, der gør at der kan dispenseres for reglerne.

Eksempel 1:
Regel: Du kan ikke få uddannelsesstøtte til 2 erhvervsuddannelser på samme niveau, f.eks. elektriker og bager.

Dispensation: Hvis der er stor og varig arbejdsløshed blandt elektrikere, og samtidig stor mangel på bagere, kan der dispenseres fra reglen.

Eksempel 2:
Regel: Du kan ikke få uddannelsesstøtte til en erhvervsmæssig grunduddannelse i Danmark, hvis du 2 gange inden for de sidste 5 år, har afbrudt en sådan type uddannelse.

Dispensation: Hvis du eller en i din familie er blevet alvorligt og langvarigt syg, og dette har gjort at du har været nødt til at stoppe din uddannelse, kan der dispenseres fra reglen.

Eksempel 3:
Regel: Du kan ikke få betalt undervisningsafgifterne til en uddannelse, der ikke er gratis, hvis du kan tage den samme uddannelse gratis.

Dispensation: Hvis Grønland har brug for arbejdskraft inden for den uddannelse du søger, kan der dispenseres fra reglerne. F.eks. indenfor kunst eller turisme.

Ansøgning

Er der en regel, du ønsker at søge dispensation fra, og har du gode og saglige grunde til det, kan du skrive en ansøgning til Dispensationsudvalget.

Du skal sende din ansøgningen til Uddannelsesstøtteforvaltningen.

Bemærk

Du har ikke krav på en dispensation.

Du får skriftligt svar på din ansøgning, når Dispensationsudvalget har holdt møde. Dispensationsudvalget holder møde hver måned.