Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte er en økonomisk støtte som du kan søge om at få, hvis du skal studere.

Stipendium er en månedlig økonomisk støtte, som dækker dine basale leveomkostninger, når du studerer.

Uddannelsesstøtte kan være i form af:

  • Stipendium
  • Lærlingeløn
  • Studielån
  • Frirejser
  • Godstransport
  • Børnetillæg
  • Bogtilskud

Det er vigtigt, at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og støtte.