Studieforberedende uddannelser

Studieforberedende uddannelser er for dig, der har en gymnasial uddannelse og har brug for at opkvalificere din uddannelse til at blive optaget på en kort videregående uddannelse.

Studieforberedende uddannelser tilbydes af forskellige institutioner.

Niuernermik Ilinniarfik tilbyder studieforberedende som merkantile adgangsgivende eksaminer, MERX I og MERX II bygger bro mellem gymnasiet og de merkantile uddannelsesmuligheder. Læs mere her.

GUX giver også mulighed for at tage en 2-årige studieforberedende uddannelse læs mere her.