Studieaktivitet

Studieaktivitet

Hvis du modtager dansk SU skal du indsende din SU-oversigt, der beviser, at du er studieaktiv og dermed berettiget til at modtage særydelser mm.

Hvis du modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre skal du være studieaktiv, og du har derfor pligt til:

  • at deltage i obligatorisk undervisning og aflevere obligatoriske opgaver
  • at tilmelde dig og gå op til alle fastsatte eksamener og evalueringer efter studieplanen
  • at aflevere dokumentation til Det Grønlandske Hus efter hver eksamenstermin. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, hvornår du har været til eksamen, i hvilke(t) fag og med hvilket resultat. Hvis der er tale om en videregående uddannelse, skal ECTS point også fremgå.

Du kan få en eksamensudskrift hos dit uddannelsessted eller ved at anvende selvbetjeningsfunktionen som mange uddannelsesinstitutioner bruger.

Sygefravær

Hvis du bliver syg i en længere periode, vil det næsten altid få konsekvenser for dig selv og dit uddannelsesforløb. Du skal derfor kontakte både Det Grønlandske Hus og dit uddannelsessted så tidligt i dit sygdomsforløb som overhovedet muligt.

Hvis du ikke overholder kravene om studieaktivitet, kan det medføre, at dit stipendium stoppes indtil Det Grønlandske Hus har modtaget dokumentation for din studieaktivitet.