Folkeregister

Når du skal på uddannelsesophold i Danmark, skal du senest 5 dage efter ankomsten tilmelde dig Folkeregisteret i den kommune du flytter til. Manglende tilmelding kan medføre advarsel og eventuelt bøde.

Er dit ophold af kort varighed, bør du senest 5 dage efter ankomsten kontakte Folkeregisteret i den kommune du flytter til for at få at vide, hvorledes du skal forholde dig.

Læge

Ved tilmelding til Folkeregistret skal du vælge en læge. Ved sygdom, ved behov for recepter, vaccinationer og lignende, kontakter man sin egen læge. Husk at bestille tid i forvejen.

Det er gratis at gå til læge og speciallæge, men medicin og præventionsmidler er ikke gratis. Du kan dog få refusion til medicinudgifter fra Grønlands Selvstyre hvis du er kronisk syg eller bliver lægehenvist til en psykolog, fysioterapeut eller lignende.

Akut lægehjælp

Hvis du bliver syg udenfor din læges normale åbningstid, skal du ringe til lægevagten. Nummeret opgives af din læges telefonsvarer. Hvis du kommer ud for en alvorlig skade kan du enten tage på skadestuen eller ringe 112.

Tandlæge

Tandbehandling og tandeftersyn er ikke gratis i Danmark. Husk derfor at få foretaget et grundigt tandeftersyn på tandklinikken i Grønland inden du tager på uddannelse i Danmark, og i så god tid, at en eventuel behandling kan færdiggøres inden du tager af sted.

Ifølge uddannelsesstøttebekendtgørelsen kan Selvstyret betale for akut tandbehandling for de grønlandske studerende, men du kan ikke få dækket et almindeligt eftersyn og heller ikke tandrensning.

Man vælger selv hvilken tandlæge man vil gå til. Spørg eventuelt en af de ”gamle” studerende, om de kan anbefale en god tandlæge.