Flyttegods

Flyttegods fra Grønland ankommer til Grønlandshavnen i Aalborg, hvor det bliver toldbehandlet. Når du flytter til Danmark for at studere, skal du ikke betale told eller moms ved indførelsen af personligt udstyr og bohave til møblering af et værelse.

For at få dit gods udleveret, skal du fremsende følgende papirer til Royal Arctic Line:

  • kvittering fra Folkeregistret på ny adresse i Danmark,
  • erklæring med ophold over 1 år eller optagelsesbrev fra din uddannelsesinstitution,
  • pakkeliste og bopælsattest fra Grønland.

Visse varer kræver en speciel indførselstilladelse, f.eks. produkter af udryddelsestruede dyrearter og våben.