Bolig

Det er vigtigt at sørge for en bolig, når du skal studere. Her er lidt information om, hvilke boligtyper du kan søge og hvordan.

Kollegie

Du kan søge om at få et værelse på et kollegie, når du skal studere. Du kan få dit eget værelse eller et værelse som du skal dele med en anden beboer. Der er også fællesarealer såsom fælles køkken, fælles vaskerum og nogle steder en fælles opholdsstue. 

Se mere på Kollegieadministrationens sider.

Lejeboliger

Du kan også søge om at få en lejebolig. I nogle kommuner er det kommunen selv, der står for administrationen af boliger, og i andre kommuner sker det gennem A/S Boligselskabet INI.

Boliger tildeles på grundlag af ventelister, der er særskilt for hver kommune. 

Bofællesskab

Hvis du søger et alternativ til kollegiet, kan du selv opsøge andre studerende for sammen at lave et bofællesskab. 

Satser du på at anskaffe egen lejlighed, så kan du undersøge dine muligheder for at få boligsikring. 

Hvis du/I har børn, så forhør dig nærmere hos kommunen angående mulighederne for at få tilskud.