Hvordan henvender du dig?


Du kan starte med at kontakte din studievejleder og se om han/hun kan hjælpe dig eller du kan henvende dig direkte til os.