Hvilke forløb tilbyder vi?

I Studenterrådgivningen tilbyder vi både individuelle forløb og gruppeforløb gratis.

Vores arbejde er at hjælpe og rådgive dig!


Dit behov vurderes ved en forsamtale, hvor vi sammen finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

  • Gruppeforløb: Gruppeforløbenes længde afhænger af problematikken.
  • Individuelle forløb: Der laves en faglig vurdering af samtalebehovet

Samtaler kan være ved personligt fremmøde, via skype for business eller over telefonen.

Fravær på uddannelsen

Du kan få et bevis fra din rådgiver på Studenterrådgivningen om, at du er i et forløb hos os.

Dette bevis kan du vise din vejleder på din uddannelse, så du ikke får fravær for de timer, hvor du er til samtale hos os.

Vi har tavshedspligt, hvilket betyder at vi ikke fortæller din studievejleder eller nogen andre, hvad vores samtaler handler om.