AEU

Vil du gerne ind på en erhvervsuddannelse, men mangler de nødvendige faglige kvalifikationer, kan du opkvalificere dig på en Anerkendt ErhvervsUddannelsesintroduktion (AEU).

AEU er et undervisningsforløb, der forbereder dig til erhvervsuddannelserne i Grønland. Her kan du opnå de kvalifikationer, du behøver for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

Bemærk
AEU-forløb foregår på Majoriaq-centre. Kan du ikke deltage i den daglige undervisning, f.eks. hvis du har et arbejde i dagtimerne, kan AEU foregå som selvstudie. 

Forløbets opbygning

AEU er inddelt i 2 dele, som kan strække sig over et helt år, og består af de adgangsgivende fag:

 • Dansk
 • Grønlandsk
 • Engelsk
 • Matematik
På del 1 er det din lærer, der vurderer, hvornår du er klar til at starte på del 2. Når du afslutter del 2, skal du til en skriftlig prøve i dine adgangsgivende fag.

Del 1 og 2 starter samtidigt i august eller senest i september og igen de fleste steder i januar eller februar. Når du har bestået 2. del, kan du søge om optagelse på erhvervsuddannelserne.

Bemærk
Fagudbuddet og undervisningsforløbet kan variere fra Majoriaq til Majoriaq. 

Betingelser

Alle over 15 år kan blive optaget på AEU, men nogle steder har man dog andre alderskrav. Spørg i din lokale Majoriaq, hvilke regler der gælder.

Ansøgning

Vil du gerne optages på AEU, skal du henvende dig til din lokale Majoriaq. Her kan du sammen med vejlederen vurdere, hvilke fag du skal tage på AEU. Når I har fundet ud af det, skal du udfylde et ansøgningsskema. Henvend dig i din lokale Majoriaq for at høre, hvornår du senest kan søge om optagelse.

Du kan kun søge om optagelse i den by du bor i. Bor du i en bygd, hvor der ikke er en Majoriaq, skal du søge om optagelse i den nærmeste Majoriaq.

Når du laver ansøgningen, skal du huske at vedlægge:

 • Bopælsattest
 • Dåbsattest
 • Folkeskolekarakterer
 • Kursusbeviser
 • Udtalelse fra din arbejdsgiver
 • Eventuelle dåbsattester for børn
Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende eller aflevere det til den Majoriaq, hvor du gerne vil optages. Du kan også aflevere ansøgningen i dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som såvsender den videre til Majoriaq.

Når Majoriaq har modtaget din ansøgning, beslutter de hvem der kan blive optaget. Når de har vurderet din ansøgning, får du en skriftlig meddelelse.

Er du blevet optaget på AEU, skal du til en prøve. På baggrund af dine prøveresultater, vurderer Majoriaq hvilket modul du skal starte på. Det kan f.eks. være, at du skal starte på modul 2 i dansk og modul 3 i engelsk. 


Bemærk
Der er for tiden venteliste for at starte på AEU på mange Majoriaq. Du kan derfor ikke være sikker på, at blive optaget når du søger.

Når du er i gang med et AEU-forløb, kan du godt søge om at flytte til en anden Majoriaq. Men der er et begrænset antal pladser på de enkelte AEU-forløb. Derfor er det ikke sikkert, at der er plads. 

Afsluttende prøve

Når du afslutter del 2 af AEU, skal du til en skriftlig prøve i dine adgangsgivende fag. Det vil sige, at du kan komme til prøve i:

 • Grønlandsk
 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
Prøverne udbydes to gange årligt. Når du har bestået prøverne på 2. del, kan du søge om optagelse på alle erhvervsuddannelser, f.eks. elektriker, tømrer eller socialmedhjælper. Du kan også søge om optagelse på FA, som er en forberedende uddannelse til den gymnasiale uddannelse.

Sygeprøve
Hvis du er syg og ikke er i stand til at gå til prøven, kan du komme til en sygeprøve. For at få lov til det, skal du aflevere en lægeerklæring til din lokale Majoriaq som dokumentation for, at du har været syg. Du kan få en lægeerklæring fra din læge.