PKU

PKU (Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte) en del af Naalakkersuisuts langsigtede Uddannelsesplan. Projektet styres af Departementet for Erhverv.

”Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte” (PKU) retter sig mod dig, der har arbejde og er ufaglært. Kurserne udbydes hovedsageligt af brancheskolerne i Grønland og varer typisk 1-2 uger, men kan også vare længere.

Målgruppe

PKU retter sig primært mod ufaglærte i arbejdsstyrken, som er over 25 år. Der er særligt fokus på ufaglærte, som har job inden for erhverv med vigende beskæftigelsesmuligheder og derfor er i risiko for at blive ledige. Formålet med PKU er, at ufaglærte kan opbygge kompetencer, der efterspørges inden for erhverv i vækst, såsom bygge- og anlægsområdet, råstofområdet og turisme. Kurserne har dog også det formål at bidrage til kompetenceudviklingen inden for andre erhverv samt daginstitutionsområdet i kommunerne.

Tilskud

I forbindelse med gennemførelsen af det enkelte kursus kan skolen yde tilskud til dækning af:

  • Kursistens rejse- og opholdsudgifter
  • Kursusafgift
  • Lønrefusion (kursusgodtgørelse) til arbejdsgiver, som i 2010 er fastsat til maksimalt 600 kr. pr. dag

Faglærte medarbejdere kan også optages på et kursus, hvis der er plads. Dog ydes der ikke lønrefusion (kursusgodtgørelse) for faglærte medarbejdere.

Der kan ikke ydes kursusgodtgørelse til personer, som modtager arbejdsmarkedsydelse.

Hvordan udbydes PKU-kurser?

Kurserne udbydes som hovedregel af brancheskolerne, som modtager en bevilling fra Departementet for Erhverv. Brancheskolerne administrerer tilskuddet til kursusdeltagere og lønrefusion (kursusgodtgørelse) til arbejdsgivere. Ansøgning om optagelse på et kursus sendes ligeledes til brancheskolen.

Der kan kun ydes tilskud til kurser, som er godkendt af Departementet for Erhverv.

Efter gennemført kursus, udstedes der kursusbevis til deltagerne.

Læs mere om de forskellige kursus tilbud på brancheskolernes hjemmesider.

Har du spørgsmål til PKU kontakt Departementet for Erhverv, e-mail: isiin@nanoq.gl