AMA

Hvis du ønsker at dygtiggøre dig gennem efteruddannelse, er AMA-kurserne en god mulighed.

Forkortelsen AMA kommer af Arbejdsgivernes Arbejdsmarkedsafgift. AMA er et tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der retter sig mod faglærte og ufaglærte, herunder arbejdsledige.

Målgruppe

AMA-kursernes målgruppe er unge og voksne der er fyldt 18 år. Du kan få tilskud til at tage et AMA-kursus hvis du er ledig, ufaglært eller hvis du er faglært. Du skal også have bopæl i Grønland og opfylde de specifikke faglige krav til det konkrete kursus.

Hvis du er tilknyttet Majoriaq, er ledig eller uddannelsessøgende og højst har en kortere videregående uddannelse, kan Grønlands Selvstyre godkende tilskud til kurser der fremmer personlig udvikling. Disse kurser skal dog som hovedregel gennemføres med afsæt i de af Majoriaq udarbejdede handlingsplaner for den enkelte eller være en del af de modulopbyggede realkompetencekurser.

Tilskuddet ydes ikke til lærlinge eller andre uddannelsessøgende.

Tilskud

Tilskud ydes alene som rejseudgifter til og fra kursusstedet, herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen til og fra kursusstedet og forplejningsudgifter under kursusophold. AMA yder altså ikke tilskud til kursusafgifter.

Tilskud til dækning af rejseudgifter er betinget af, at rejsen til og fra kursusstedet foretages umiddelbar i tilslutning til kurset. Hvis en kursusdeltager rejser på et andet tidspunkt, ydes der ikke tilskud til dækning af denne rejseudgift.

Tilskuddet udbetales kun til arbejdsgiveren eller til den, som afholder udgifterne for kursisten.

Hvordan udbydes AMA-kurser?

Kurserne udbydes af brancheskolerne, som administrerer tilskuddet til virksomhederne/firmaerne i form af rejse- og opholdsudgifter.

Ansøgningsskema til et kursus fås hos brancheskolen, som udbyder kurset, og ansøgningen sendes ligeledes til brancheskolen. Send din ansøgning om støtte senest 14 dage før kurset starter. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om kursets formål, indhold, varighed, kursussted, antal deltagere, budget for rejse- og opholdsudgifter samt oplysninger om evt. anden støtte som tilskudsmodtageren har fået bevilget for det pågældende kursus.

Tilskud til kurser der ikke kan udbydes af brancheskolerne i Grønland administreres af Departementet for Uddannelse.

Læs mere om de forskellige kursustilbud på brancheskolernes hjemmesider.

Har du spørgsmål til AMA kontakt Departementet for Uddannelse, e-mail: ikin@nanoq.gl