I Grønland

Der findes to godkendte højskoler i Grønland:

Højskolerne optager ca. 55 elever 2 gange om året – forår og efterår.

Kriterier for udvælgelse:

  • geografisk fordeling
  • vurdering af udbytte af ophold
  • hvis ansøgeren har barn/børn skal der redegøres for, hvor dette/disse skal bo under højskoleopholdet.

Højskolerne udvælger selv deres elever og meddeler de ansøgere, der får afslag.

Du kan hente et ansøgningsskema på højskolernes hjemmesider. 

Uddannelsesstøtte

Hvis du skal på et højskoleophold, kan du søge om at få uddannelsesstøtte.