Højskole i Danmark

Der er god mulighed for at udvikle sociale og personlige kompetencer på et højskoleophold i Danmark.

En højskole er en fri og almen skole. Det betyder, at der hverken er faste fag eller et fast pensum. Du skal selv bestemme, hvilke fag du gerne vil have. En højskole er derfor et godt sted til at finde ud af, hvad du vil. Ved du det allerede, er det en god forberedelse til dine videre studier.

Et højskoleophold varer mellem 6 til 10 måneder og starter som regel midt i august eller i starten af januar. På enkelte højskoler kan du starte i midten af oktober.

Du kan finde flere oplysninger om de danske højskoler på deres fælles hjemmeside.

Bemærk, at der er forskellige betingelser alt efter om du tager afsted på egen hånd eller om du søger gennem din lokale Majoriaq

Betingelser

For at kunne blive optaget på de danske højskoler skal du:

  • Kunne tale og læse dansk på et niveau, så du kan følge med i undervisningen
  • Ikke have problemer med misbrug af f.eks. spiritus eller euforiserende stoffer

Når du går på højskole, bor du på skolen sammen med dine medstuderende. Det betyder, at du skal være sammen med andre unge 24 timer i døgnet. Derfor skal du være klar til at forlade din familie og din hjemby eller -bygd. Du skal også være klar til at tage ansvar for dig selv og dine medstuderende på højskolen.

Økonomi

Til forskel fra mange andre uddannelsessteder koster det noget at gå på højskole. Selve opholdet kan koste mellem 900 og 1700 kroner om ugen. Herudover skal der betales for:

  • Undervisningsmaterialer
  • Studie- og ferierejser
  • Et indmeldingsgebyr

Hvis du tager af sted på egen hånd, skal du selv betale for både rejsen til Danmark og alle udgifterne i forbindelse med opholdet på højskolen.

Hvis du er blevet henvist af din lokale Majoriaq, bliver selve opholdet betalt af din uddannelsesstøtte. Din lokale Majoriaq betaler indmeldelsesgebyret. De fleste steder får du 300 kroner om ugen i lommepenge, der blandt andet skal betale for dine undervisningsmaterialer. Før du rejser, skal du og din uddannelsesvejleder aftale, hvem der skal betale for dine studie- og ferierejser. Skal du selv betale, kan du søge om støtte til studierejse ved uddannelsesstart via din lokale Majoriaq.

Ansøgning

Hvis du selv betaler for rejsen til Danmark og højskoleopholdet, skal du udfylde højskolens ansøgningsskema og sende det direkte til den højskole, som du ønsker at gå på.

Hvis du ikke selv kan betale for rejsen til Danmark og opholdet på højskolen, kan du henvende dig til din lokale Majoriaq. Her skal du og uddannelsesvejlederen lave en handleplan for dit højskoleophold. En handleplan er en beskrivelse af det forløb, du skal igennem for at få en uddannelse. Du skal være opmærksom på, at Majoriaq kun sender et meget begrænset antal personer på højskoleophold, så du kan ikke være sikker på at komme af sted.

Hvis du søger gennem Majoriaq, kan du ikke søge om optagelse på alle de danske højskoler. Vejlederen på din lokale Majoriaq kan fortælle dig, hvilke højskoler du kan blive optaget på.