Opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering kan f.eks. være et forløb hos Majoriaq, et ophold på en efterskole eller en masteruddannelse, der opkvalificerer en til bedre at kunne varetage sit job.