Tildeling af kollegieværelser

Ansøgning
Sker på denne hjemmeside. Huske at medsende behøring dokumentation fx brev fra skolen, bekræftelse fra USF el og/eller Piareersarfiit. Du skal ansøge om bolig, så tidligt som muligt, og senest 4 uger før du skal flytte til Nuuk.

Huslejen og betaling
Husleje fastsættes af Inatsisartut på finansloven.
Den månedlige husleje udgør 2016 kr. 850,00 pr. voksen.

Manglende betalinger
Såfremt den uddannelsessøgende er i huslejerestance til Kollegieadministrationens Fælleskontor, vil der ikke blive tildelt kollegieværelse før det skyldige beløb er indbetalt.
Ovennævnte kan resultere i at den uddannelsessøgende må gennem sit uddannelsessted søge en bolig eller købe en returbillet til hjemkommunen.

Ankomst
Vær sikker på, at du har fået tildelt et kollegieværelse inden du ankommer til Nuuk. Ankommer du unden at have fået tildelt en bolig står du tag over hovedet.
Du skal også sikre dig, at du har fået bevilliget kollegiebolig til evt familie du måtte medtage. KAF kan ikke garentere, at der vil være plads til at medtage børn eller samlever under dit uddannelsesophold.

Hjemrejse dag
Værelset skal være forladt senest kl. 10:00 ved hjemrejse dag.