Huslejefritagelse

Uddannelsessøgende der er omfattet af de grønlandske uddannelsesstøtteregler, der er på skole- eller praltikophold i Grønland, tildeles dækning af indkvarteringsudgiften svarende til prisen for en kollegiebolig til den studerende, når skoleopholdet varer mindre end 6 måneder og den studerende opretholder en selvstændig husstand dokumenteres med lejekontrakt.

Inden afrejsen fra hjembyen skal man søge dette til uddannelsesinsitutionen.