Studiestart 2016

Der er pres på KAF I august og September måned grundet studiestart

KAF oplever i august og september et stort pres. Dette får betydning for dig som tilflytter til Nuuk.

Presset på administrationen betyder:

  1. at har du ikke søgt om kollegiebolig inden du ankommer til Nuuk, kan KAF ikke her og nu tildele dig en bolig.
  2. at der kan forekomme ventetid ved henvendelser både telefonisk og ved personlig henvendelse.
  3. at du kan risikere at du I en kortere periode vel enten kunne komme til at dele værelse med en anden studerende, eller du vil opleve, at du ikke I første omgang vil få tildelt din endelige bolig. Læs mere her