Opsigelse af lejemål

Opsigelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre kortere varsel er fastsat i lejeaftalen.


Klik her for at hente blanketten → Opsigelse af kollegiebolig