Hvordan søger du ind?

Skal du søge ind via retskravet, dispensation eller optagelsesprøve?

 

Søg via www.sullissivik.gl
Søg via Majoriaq

Du ansøger til GUX gennem en online ansøgning på www.sullissivik.gl.

Men hvis du ikke har NemID, kan du udfylde skemaet Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte og sende det til din lokale Majoriaq. Eller få ansøgningsskemaet til GUX-S via Ansøgningsskema - GUX-S

Hvis du har NemID

Hvis du har NemID, kan du logge dig ind og ansøge direkte på www.sullissivik.gl

Hvis du ikke har NemID

Hvis du ikke har NemID, skal du udfylde ansøgningsskemaet Ansøgning om uddannelse og uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland.

Ansøgning med dokumentation skal du aflevere eller sende til din lokale Majoriaq.

Hvordan søges GUX?

  • Ved ansøgning sætter du kryds ved GUX.
  • Du skal vælge gymnasium og studieretning. Du skal prioritere tre studieretninger.
  • Gymnasiet du vælger som førsteprioritet vurderer om du optages via retskrav, dispensation eller om du sendes til optagelsesprøve. 

 

Hvad er retskravet?

Hvis du opfylder følgende, så har du et retskrav på at blive optaget. Det vil sige, at du er garanteret optag:

-       mindst har opnået karakteren E i projektopgaven

-       mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse

-       mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende obligatoriske prøver

 

Hvad er dispensation til retskravet?

Du har gode FA prøvekarakterer i fag som grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, men du har en eller to FA prøvekarakterer som IKKE er bestået. I denne situation KAN rektor give dispensation for, at du ikke opfylder retskravet og optage dig. Du skal vedlægge personlig eller faglig begrundelse, hvis du ønsker at gymnasiet skal dispensere til retskravet.

 

Hvad er optagelsesprøve?

Optagelsesprøven afholdes i april måned og er en multiple choice test i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, naturfag og samfundsfag. Prøven tager 1 time. Optagelsesprøven kan tidligst tages foråret efter man har afsluttet folke­skolen. Optagelsesprøverne foregår i Majoriaq, i bygdernes skoler og i
De Grønlandske Huse for ansøgere fra Danmark. Ansøgere der består optagelsesprøven, er ikke sikret optag, men optages afhængigt af skolernes kapacitet.